Giới thiệu

Chào mừng bạn đến với Trung tâm ARC!

 

Trung tâm Hỗ trợ Nghiên cứu Châu Á, Đại học Quốc gia Hà Nội (Trung tâm ARC) được thành lập năm 2002 theo thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Quốc gia Hà Nội và Quỹ Giáo dục Cao học Hàn Quốc - KFAS (nay là Viện Nghiên cứu Cao cấp Chey - CIAS). Là đơn vị được thành lập sớm nhất và cũng là đơn vị hoạt động hiệu quả nhất trong mạng lưới các ARC do KFAS thành lập trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương, Trung tâm ARC luôn nỗ lực hoàn thành sứ mệnh thúc đẩy nghiên cứu khoa học, phát triển học thuật, tăng cường hợp tác và hiểu biết lẫn nhau.

 

Sau gần hai thập kỷ, Trung tâm ARC đã có những bước phát triển đáng ghi nhận, trở thành cái nôi ươm mầm và hỗ trợ hiệu quả cho các hoạt động học thuật, nghiên cứu khoa học chất lượng cao tại các trường đại học, viện nghiên cứu tại Việt Nam. Với cơ cấu linh hoạt, Trung tâm ARC không ngừng thay đổi, đa dạng hóa các hoạt động, tạo điều kiện cho việc triển khai thực hiện các dự án trong nước và quốc tế, tổ chức các hội nghị chuyên đề, hội thảo khoa học, các khóa đào tạo chuyên biệt, chuỗi bài giảng/thuyết trình về các chủ đề khác nhau, tổ chức các chương trình/hoạt động trao đổi học thuật, văn hóa, v.v.

 

Đứng trước những thay đổi nhanh chóng, phức tạp và những thách thức chưa từng có đặt ra từ quá trình toàn cầu hóa, sự xuất hiện của đại dịch toàn cầu, những công nghệ mới nổi và việc hình thành những động lực quốc tế mới, chúng tôi tin rằng việc tích hợp và thúc đẩy tư duy đổi mới sáng tạo trong mỗi hoạt động sẽ giúp Trung tâm ARC triển khai ngày càng hiệu quả các hoạt động, đề xuất các sáng kiến nhằm góp phần vào nỗ lực chung trong việc giải quyết các vấn đề, các thách thức đang đặt ra hiện nay. Trung tâm ARC sẽ tiếp tục theo đuổi các mục tiêu đề ra, mở rộng và tăng cường hơn nữa các hoạt động nhằm khơi nguồn, phát triển nghiên cứu và học thuật, lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, và đóng vai trò cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa các nhà khoa học Việt Nam và quốc tế, đóng góp mạnh mẽ hơn cho sự phát triển thịnh vượng và bền vững của quốc gia, khu vực và thế giới.

 

Chúng tôi hân hạnh giới thiệu tới quý vị và các bạn thông tin về các chương trình, các hoạt động Trung tâm ARC đã và đang triển khai. Chúng tôi rất mong muốn có được sự đồng hành của quý vị và các bạn trong những nỗ lực tiếp theo của chúng tôi trong thời gian tới.

 

Trân trọng,

 

Nguyễn Thị Anh Thu

Giám đốc

Trung tâm Hỗ trợ Nghiên cứu Châu Á

Đại học Quốc gia Hà Nội

Thành công

Thất bại