Cựu học giả

Thông tin về học giả Việt Nam tham gia Chương trình ISEF
(2000 ~ 2009)

 

STT

Học hàm- Họ tên

Vị trí

Chức vụ/
Cơ quan
Thông tin liên hệ
2000~2001

1

TS Vũ Mạnh Hà
  Khoa Du lịch, ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) havm@vnu.edu.vn;
manha04051986
@ttvn.com

2

PGS.TS Nguyễn Hữu Thụ Phó Khoa & Phó Giám đốc Khoa Tâm lý & Trung tâm Hỗ trợ và Tư vấn Tâm lý, ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn, ĐHQGHN
nhthu@fpt.vn

3

PGS.TS Nguyễn Ngọc Thạch
Giám đốc TT Nghiên cứu Ứng dụng Viễn thám và Hệ thông tin địa lý, ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN
 nnthach@yahoo.com

4

PGS.TS Nguyễn Ngọc Đào
Phó trưởng khoa Khoa đào tạo & bồi dưỡng công chức, Học viện Hành Chính Quốc gia Hồ Chí Minh

 STT

Học hàm- Họ tên

Vị trí

Chức vụ/
Cơ quan
Thông tin liên hệ
2001~2002

5

TS.  Vũ Phương Thảo   Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN    CQ phuongthao542004
@yahoo.com

6

 TS. Trần Quốc Bình  Giám đốc Khoa Địa lý, ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

quocbinh@mail.ru;
tqbinh@pmail.vnn.vn

7

PGS.TSLâm Thị Mỹ Dung   Khoa Lịch sử, ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn, ĐHQGHN
lmdzung2001@yahoo
.com

8

TS Nguyễn Thị Sơn   Khoa Địa lý, ĐH Sư phạm Hà Nội sonngt2001@yahoo
.comSTT

Học hàm- Họ tên

Vị trí

Chức vụ/
Cơ quan
Thông tin liên hệ
2002~2003

9

PGS.TS   Nguyễn Quý Thanh   
Phó-
Giám đốc
  
Trung tâm Đảm bảo Chất lượng Đào tạo và Nghiên cứu Phát triển Giáo dục, ĐHQGHN nguyenquythanh@
vnn.vn; quythanhbinh@yahoo
.com 

10

PGS.TS Nguyễn Đăng Dung   Khoa Luật, ĐHQGHN

dangdungvn52@yahoo
.com ;nguyendung@vnu.edu
.vn

11

TS.Bùi Minh Hiền Chủ nhiệm khoa Khoa Quản lý Giáo dục, ĐH Sư phạm Hà Nội
buiminhien@hotmail
.com

12

TS.Phạm Minh Sơn  Phó
Trưởng khoa
Khoa Quan hệ Quốc tế, Phân viện Báo chí & Tuyên truyền, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh sonloanthu@mail.ru
 13 TS.Từ Minh Phương  Trưởng Bộ môn Bộ môn Khoa học Máy tính, Khoa Công nghệ Thông tin, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông phuongtm@fpt.com.vnSTT

Học hàm- Họ tên

Vị trí

Chức vụ/
Cơ quan
Thông tin liên hệ
2003~2004

14

TS.Phạm Quang Vinh   Khoa Kinh tế, ĐHQGHN pqvinh59@yahoo.com;
pqvinhdhqg@yahoo.com

15

TS. Nguyễn Văn Hiệp
  Khoa Ngôn ngữ, ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn, ĐHQGHN

nvhseoul@gmail.com; nvhseoul@yahoo.com

16

TS.Trịnh Thị Kim Ngọc  Trưởng khoa Khoa Nghiên cứu con người và văn hoá, Viện Nghiên cứu con người, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam
ihskimngoc@yahoo.com

17

TS.Đoàn Thế Hiếu   Trưởng bộ môn
Bộ môn Đại số và Hình học, Khoa Toán, ĐH Sư phạm, ĐH Huế deltic@dng.vnn.vn;
dthehieu@yahoo.com
18 TS.Lê Thị Lưu Oanh   Khoa ngữ văn, ĐH Sư phạm Hà Nội eluuoanh@yahoo.caSTT

Học hàm- Họ tên

Vị trí

Chức vụ/
Cơ quan
Thông tin liên hệ
2004~2005

19

TS Phạm Quốc Sử   Khoa Du lịch học, ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn, ĐHQGHN supq@vnu.edu.vn;
Suphamquoc@yahoo.
com

20

 TS.Vương Thanh Hương  Giám đốc  Trung tâm Thông tin Giáo dục, Viện Chiến lược và Chương trình Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo ha-tttt@hn.vnn.vn;
oirc@kedi.re.kr

21

TS.Phạm Thị Vinh   Viện Nghiên cứu Hán Nôm, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam
thuyvinhhn@hotmail.com;
Thuyvinh234@yahoo.com

22

TS.Bạch Quốc Khánh   Bộ môn Hệ thống điện, Khoa Điện, ĐH Bách khoa HN bq-khanh-htd@mail.hut.edu.vn;
bqkhanh@powerlab.snu.
ac.kr
STT

Học hàm- Họ tên

Vị trí

Department
/institution
Thông tin liên hệ
2005~2006

23

TS.Phạm Thị Thanh Bình   Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam dungdung@fpt.vn

24

TS.Lê Đình Chỉnh   Khoa Đông phương học, ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn, ĐHQGHN

ledinhchinh_cuc@
yahoo.com

25

TS.Nguyễn Hồng Cổn  Phó
Chủ nhiệm khoa
Khoa Ngôn ngữ học, ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn, ĐHQGHN
nghcon@yahoo.com

26

Nguyễn Văn Tuấn   Phó
  khoa
Khoa Điện tử-Viễn Thông, ĐH Bách khoa, Đại học Đà Nẵng nvantuan2000@
yahoo.com

 

STT

Học hàm- Họ tên

Vị trí

Chức vụ/
Cơ quan
Thông tin liên hệ
2006~2007

27

TS.Mai Văn Hưng   ĐH Giáo dục, ĐHQGHN hungmv@vnu.edu.vn; TSmaihung@yahoo.com

28

PGS.TS Bùi Mạnh Hùng
 Phó
Trưởng khoa
Khoa Ngữ văn, ĐH Sư phạm TPHCM

tiengviet@hcm.fpt.vn

29

TS.Trương Thị Anh Đào   Viện Vật lý và Điện tử, Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam
lttadao@iop.vast.ac.vn;
ttanhdao2003@yahoo
com

30

TS.Quang Thị Ngọc Huyền   Phó trưởng phòng Nghiên cứu các nước Hải đảo quanghuyenviet@yahoo
.com.vn

 

STT

Học hàm- Họ tên

Vị trí

Department
/institution
Thông tin liên hệ
2007~2008

31

TS.Trương Phước Minh  Trưởng khoa Khoa Địa lý, ĐH Sư phạm, ĐH Đà Nẵng truongphuocminh108@
yahoo.com

32

TS.Nguyễn Hoàng Ánh  Phó
Chủ nhiệm
khoa
 ĐH Ngoại thương Hà Nội

anh.nh.sdh@ftu.edu.vn

33

TS.Nguyễn Gia Đối   Viện Khảo cổ học, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam
ngdoi@yahoo.comSTT

Học hàm- Họ tên

Vị trí

Chức vụ/
Cơ quan
Thông tin liên hệ
2008~2009

34

TS.Chu Thị Thanh Tâm   Bộ môn Ngôn ngữ & Văn hoá Việt Nam, ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN meo5363@yahoo.
com.vn;  gtt_hnvn@yahoo.com

35

TS.Đặng Thị Lan  
Khoa Triết, ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn, ĐHQGHN

dangthilan61@yahoo.
com.vn;  dangthilan@gmail.com

36

TS.Phùng Quốc Thanh       Khoa Vật lý, ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN
thnhpq@yahoo.com

37

TS.Nguyễn Quang Hưng   Khoa Triết, ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn, ĐHQGHN nguyenquanghungde
@yahoo.de

 

STT

Học hàm- Họ tên

Vị trí

Chức vụ/
Cơ quan
Thông tin liên hệ
2009~2010

38

TS.Nguyễn An Thịnh   Khoa Địa lý, Trường ĐH Khao học Tự nhiên, ĐHQGHN anthinhhus@gmail.com;  geo_thinh@yahoo.co.uk

39

TS.Trịnh Tiến Việt   Bộ môn Tư pháp hình sự, Khoa Luật, ĐHQGHN    CQ: 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

viet180411@yahoo.com; amourquynh@yahoo.com

40

TS.Lâm Quang Đông Trưởng Bộ môn Bộ môn Tiếng nước ngoài, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN
volamthudong@yahoo.com;  volamthudong@gmail.com

Thành công

Thất bại