Mạng lưới ARC toàn cầu

* Trung Quốc

ARC - Học viện Khoa học Xã hội và Nhân văn Trung Quốc

Địa chỉ: Số 5 Jianguomennei Dajie, Beijing 100732, Trung Quốc

ARC - Đại học Truyền thông Trung Quốc

Địa chỉ: Số 1, đường East, quận Dingfuzhuang Chaoyang, Beijing 100024, Trung Quốc

ARC - Đại học Fudan

Địa chỉ: 804, West Main, Tòa nhà Guanghua, đường 220 Handan, Shanghai, 200433 Trung Quốc

ARC - Đại học Liaoning

Địa chỉ: số 66 đường Chongshan Zhong, quận Huangu, Shenyan, Liaoning 11036, Trung Quốc

ARC - Đại học Nankai

Địa chỉ: Số 38 đường Tongyan, Haihe River Education Park, Tianjin, Trung Quốc

ARC - Đại học Peking

Địa chỉ: 1st Courtyard, Beijing 100871, Trung Quốc

ARC - Đại học Remin Trung Quốc

Địa chỉ: Số 59 Zhongguancun, quận Haidian, Beijing 100872, Trung Quốc

ARC - Đại học Thanh Hoa

Địa chỉ: Wenxilou 107, Beijing 100084, Trung Quốc

ARC - Đại học Yanbian

Địa chỉ: Số 977 đường Gongyuan Yanji, Jilin 133002, Trung Quốc

ARC - Đại học Zhejiang

Địa chỉ: số 48 đường Tianmushan, Hangzhou, Zhejiang 310028, Trung Quốc

* Cămpuchia

ARC - Học viện Hoàng Gia Cămpuchia

Địa chỉ: Russian Boulevard., P.O.Box 531 Phnompenh, Cămpuchia

* Lào

ARC - Đại học Quốc gia Lào

Địa chỉ: Dongdok Campus, POB 7322, Viên chăn, Lào

* Mông Cổ

ARC - Đại học Quốc gia Mông Cổ

Địa chỉ: Ikh Surguuliin gudamị-1, Baga Toiruu. quận Sukhbaatar, Ulaabaatar, Mông Cổ POB 46A-523

* Myanmar

ARC - Đại học Yangon

Địa chỉ: Đại học Avenue, Kamayut Yangon 11041, Union of Myanmar

* Thái Lan

ARC - Đại học Chulalongkorn

Địa chỉ: đường Phyathai, Pathumwan Bangkok 100330 Thái Lan

Thành công

Thất bại