Các định lý giới hạn của tổng ngẫu nhiên các biến ngẫu nhiên và ứng dụng

PGS. TS. Trần Lộc Hùng

Đời sống sinh hoạt tín ngưỡng văn hóa của người Tày, Nùng ven biên giới Việt Trung (qua khảo sát ở một số địa điểm thuộc khu vực biên giới Cao Bằng và Lạng Sơn)

TS. Nguyễn Thị Yên(2007)

Chế tạo, nghiên cứu và ứng dụng hạt nano từ tính trong y sinh học và môi trường

TS. Nguyễn Hoàng Hải(2007)

Nghiên cứu khả năng bảo tồn ngoại vi (EXSITU) và nhân giống một số loài trà hoa vàng nhằm bảo vệ và phát triển

GS. TS. Ngô Quang Đê(2007)

Nghiên cứu các tính chất quang, điện và từ của ion kim loại chuyển tiếp pha tạp trong vật liệu nano ZnO

TS. Lục Huy Hoàng(2007)

Tìm hiểu động cơ thành đạt của thanh niên hiện nay

TS. Lê Thanh Hương(2007)

Nghiên cứu tổng hợp Cr2O3 cỡ nano sử dụng làm xúc tác

TS. Huỳnh Thị Kiều Xuân(2007)

Thực trạng và giải pháp ô nhiễm môi trường nông thôn cho vùng núi cao tại một số xã nghèo huyện Định Hóa, Thái Nguyên

TS. Đỗ Thị Lan(2007)

Nghiên cứu sự ảnh hưởng của hoạt động nuôi tôm tới chất lượng đất, nước khu vực dải ven biển tỉnh Thái Bình

TS. Lê Văn Thiện(2006)

Hợp tác đa phương ASEAN+3: Vấn đề và triển vọng

Hoàng Khắc Nam(2006)

Tục thờ Quán Thế Âm ở Việt Nam

TS. Nguyễn Mạnh Cường(2002)

Nghiên cứu tổng hợp một số N-, O- và S-glycozit và một số dẫn xuất khác từ glucozamin, galactozơ và glucozơ với các amin thơm và amin dị vòng có hoạt tính sinh học

TS. Nguyễn Đình Thành(2005)

Nghiên cứu Đa dạng sinh học 3 bộ Côn trùng nước: bộ Phù du (Ephemeroptera), bộ Cánh úp (Plecoptera) và bộ Cánh lông (Trichoptera) tại Sa pa (Lào Cai), Phù Yên (Sơn La) và vườn Quốc gia Tam Đảo (Vĩnh Phúc)

TS. Nguyễn Văn Vịnh(2004)

Nghiên cứu chế tạo xúc tác cho metan hóa CO & CO2 và động học phản ứng

PGS. TSKH. Lưu Cẩm Lộc(2004)

Nghiên cứu ảnh hưởng của sự tách pha lên một số tính chất vật lý của perovskite A1-xA’xMnO3 (A=Pr, Nd...; A’ = Ca, Sr, Ba...)

GS.TS. Bạch Thành Công(2004)

Thành công

Thất bại