THÔNG BÁO TÀI TRỢ KINH PHÍ CHO CÁC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ NĂM 2022

Tháng Giêng 22 2022

Được sự tài trợ của Viện Nghiên cứu Cao Cấp Chey (Chey Institute for Advanced Studies - CHEY), Trung tâm Hỗ trợ Nghiên cứu Châu Á - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tài trợ kinh phí cho các hoạt động Khoa học – Công nghệ năm 2022.

Đối tượng tài trợ:

Cán bộ hiện đang công tác tại ĐHQGHN có học vị Tiến sĩ, học hàm Phó Giáo sư/Giáo sư.

Đã chủ trì ít nhất 01 đề tài NCKH từ cấp cơ sở của ĐHQGHN và đã có ít nhất 05 công trình trong lĩnh vực nghiên cứu đã được công bố (đối với tài trợ cho đề tài NCKH).

Mức kinh phí tài trợ và thời gian thực hiện:

Đề tài: Kinh phí đề xuất xin tài trợ cho mỗi đề tài theo ba mức: 100 triệu, 150 triệu và 200 triệu đồng (tùy thuộc vào mục tiêu và nội dung nghiên cứu).

            Thời gian bắt đầu thực hiện từ tháng 06/2022 (trong vòng từ 12 đến 24 tháng).

Hội nghị/hội thảo: Không vượt quá 60 triệu đồng, tuỳ thuộc quy mô và nội dung hội thảo.

                                Thời gian tổ chức hội nghị/hội thảo: từ tháng 06/2022 đến tháng 05/2023

Xuất bản: Không vượt quá 30 triệu đồng.

                 Thời gian xuất bản từ tháng 06/2022 (trong vòng từ 3 đến 12 tháng).

                  Công trình đã có sẵn bản thảo.

Lĩnh vực tài trợ:

  1. Khoa học Xã hội và Nhân văn: Quản trị và Kinh tế, Nhân văn và Nghệ thuật, XH và Hành vi.
  2. Khoa học Tự nhiên và Y dược.
  3. Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ: Công nghệ Giáo dục, Công nghệ Thông tin và Tính toán, Công nghệ Vật liệu và Năng lượng, Công nghệ Sự sống, Công nghệ Trái đất và Môi trường, Bảo vệ môi trường và Phát triển bền vững.
  4. Khoa học liên ngành.

* Ưu tiên tài trợ cho các nhà khoa học trẻ thực hiện các đề tài, hội nghị/hội thảo và xuất bản phẩm.

Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ: từ ngày 24/1 đến 28/2/2022

Địa điểm nộp hồ sơ: Trung tâm Hỗ trợ Nghiên cứu Châu Á

                                    Tầng 8, Nhà C1T (TT Thông tin Thư viện), 144 đường Xuân Thủy, Hà 

Để được trợ giúp về thông tin xin liên hệ:  24.3.754.7987             Email: arc@vnu.edu.vn

 

Điều kiện và tiêu chuẩn đăng ký xin tài trợĐiêu Kiện Và Tiêu Chuẩn Đăng Ký Xin Tài Trợ Năm 2022 

Các mẫu đơn đăng ký xin tài trợ kinh phí thực hiện đề tài

- Mau 1A Dang Ky De Tai  

- Mau 3A Tom Tat Ly Lich KH Cua CNDT 

 

Các mẫu đơn đăng ký xin tài trợ kinh phí tổ chức hội thảo

- Mau 1B - Dang ky hoi thao.doc

- Mau 3B - Tom tat ly lich KH cua chu tri hoi thao.doc

- Mau 4B Tom Tat Hoat Dong KH Cua Co Quan Dang Cai

 

Các mẫu đơn đăng ký xin tài trợ kinh phí xuất bản

- Mau 1C Dang Ky Xuat Ban

- Mau 3C Tom Tat Ly Lich KH Cua Tac Gia

Lưu ý: - Không hoàn lại hồ sơ đã nộp.

             - Mỗi nhà khoa học lựa chọn đăng ký xin tài trợ 1 trong 3 hoạt động.

             - Hồ sơ nộp tới Trung tâm: 02 bộ (tất cả các mẫu đóng thành quyển, có đầy đủ chữ ký và dấu               xác nhận của cơ quan).

Thành công

Thất bại