THÔNG BÁO TÀI TRỢ KINH PHÍ CHO CÁC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ NĂM 2023
THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU HỌC GIẢ QUỐC TẾ (ISEF) 2023 - 2024
THÔNG BÁO TÀI TRỢ KINH PHÍ CHO CÁC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ NĂM 2022
THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU HỌC GIẢ QUỐC TẾ 2022 - 2023

MARRY CHRISTMAS & HAPPY NEW YEAR 2022

22 Tháng Mười Hai 2021
MARRY CHRISTMAS & HAPPY NEW YEAR 2022
Được sự tài trợ của Quỹ Giáo dục Cao học Hàn Quốc - Viện Nghiên cứu Cao Cấp Chey (KFAS – Chey Institute), Trung tâm Hỗ trợ Nghiên cứu Châu Á - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tài trợ kinh phí cho các hoạt động Khoa học – Công nghệ năm 2020.
Được sự tài trợ của Quỹ Giáo dục Cao học Hàn Quốc – Viện Nghiên cứu Cao cấp Chey (KFAS Chey Institute), Trung tâm Hỗ trợ Nghiên cứu Châu Á - Đại học Quốc gia Hà Nội (Asia Research Center - ARC) xin thông báo Chương trình Giao lưu Học giả Quốc tế (The International Scholar Exchange Fellowship Program - ISEF) năm 2020 - 2021
Được sự tài trợ của Viện Nghiên cứu Cao Cấp Chey (Chey Institute for Advanced Studies - CIAS) tiền thân là Quỹ Giáo dục Cao học Hàn Quốc (The Korea Foundation for Advanced Studies - KFAS), Trung tâm Hỗ trợ Nghiên cứu Châu Á - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tài trợ kinh phí cho các hoạt động Khoa học – Công nghệ năm 2019.
Được sự tài trợ của Viện Nghiên cứu Cao Cấp Chey (Chey Institute for Advanced Studies -CIAS) tiền thân là Quỹ Giáo dục Cao học Hàn Quốc (The Korea Foundation for Advanced Studies - KFAS), Trung tâm Hỗ trợ Nghiên cứu Châu Á - Đại học Quốc gia Hà Nội (Asia Research Center - ARC) xin thông báo Chương trình Giao lưu Học giả Quốc tế (The International Scholar Exchange Fellowship Program - ISEF) năm 2019 - 2020
Theo Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài số 09/2018/QĐ-NCCA ngày 24/5/2018 của Đại học Quốc gia Hà Nội, chiều ngày 31/5/2018, Trung tâm Hỗ trợ Nghiên cứu Châu Á đã tổ chức họp nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu phát triển hệ thống cảm biến vi lỏng phát hiện tế bào sống cho một số ứng dụng y sinh học ” do TS. Bùi Thanh Tùng, Trường Đại học Công nghệ - ĐHQGHN làm chủ nhiệm.
Được sự tài trợ của Quỹ Giáo dục Cao học Hàn Quốc (The Korea Foundation for Advanced Studies – KFAS), Trung tâm Hỗ trợ Nghiên cứu Châu Á - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tài trợ kinh phí cho các hoạt động Khoa học – Công nghệ năm 2018
Được sự tài trợ của Quỹ Giáo dục Cao học Hàn Quốc (The Korea Foundation for Advanced Studies - KFAS), Trung tâm Hỗ trợ Nghiên cứu Châu Á - Đại học Quốc gia Hà Nội (Asia Research Center - ARC) xin thông báo Chương trình Giao lưu Học giả Quốc tế (The International Scholar Exchange Fellowship Program - ISEF) năm 2018 - 2019

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI

08 Tháng Mười 2020
Theo Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài số 33/QĐ-NCCA ngày 23/10/2017 của Đại học Quốc gia Hà Nội, chiều ngày 6/11/2017, Trung tâm Hỗ trợ Nghiên cứu Châu Á đã tổ chức họp nghiệm thu đề tài “Chế tạo vật liệu nano bán dẫn định hướng ứng dụng để nhận biết một số chất độc hữu cơ (Rhodamine, Phenol…) trong nước thải công nghiệp ” do TS. Nguyễn Việt Tuyên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN làm chủ nhiệm.

Thành công

Thất bại