THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU HỌC GIẢ QUỐC TẾ (ISEF) 2023 - 2024

Tháng Mười Hai 19 2022

Được sự tài trợ của Viện Nghiên cứu Cao cấp Chey (Chey Institute for Advanced Studies - CHEY), Trung tâm Hỗ trợ Nghiên cứu Châu Á - Đại học Quốc gia Hà Nội (Asia Research Center - ARC) xin thông báo Chương trình Giao lưu Học giả Quốc tế (The International Scholar Exchange Fellowship Program - ISEF) năm 2023 - 2024

Đối tượng:

Cán bộ hiện đang công tác tại Đại học Quốc gia Hà Nội

(Học giả đã từng nghiên cứu tại Hàn Quốc, học giả đã từng nhận học bổng ISEF và học giả có mục đích chính là giảng dạy ở Hàn Quốc không thuộc đối tượng xét trong chương trình này)

Tiêu chuẩn tuyển chọn:

* Dưới 50 tuổi.

* Có học vị từ Tiến sĩ trở lên (tính đến thời điểm nộp hồ sơ)

* Có đủ trình độ nghiên cứu bằng Tiếng Anh (có bằng ngoại ngữ từ B2 trở lên còn giá trị sử dụng, ưu tiên học giả có chứng chỉ quốc tế)

Lĩnh vực nghiên cứu:

* Khoa học Xã hội và Nhân văn (Ngành: Kinh tế học, Quản trị kinh doanh, Khoa học Chính trị, Hành chính công, Luật học, Xã hội học, Giáo dục học, Tâm lý học, Nhân chủng học, Báo chí, Địa lý, Triết học, Lịch sử, Văn học).

* Các lĩnh vực liên quan đến năng lượng: Công nghệ hoá dầu và các lĩnh vực liên quan.

* Khoa học và Công nghệ Thông tin: Kỹ thuật điện (Khoa học điện tử), Viễn thông, Khoa học máy tính và các ngành có liên quan.

* Khoa học đời sống: Hóa sinh, Công nghệ sinh học, Sinh thái học, Miễn dịch học, Công nghệ gen.

(Đối tượng được xét duyệt trong chương trình chỉ thuộc các lĩnh vực nghiên cứu đã nêu ở trên)

Thời gian nghiên cứu:

* 01 năm

- Từ 01/09/2023 đến 31/08/2024

* 06 tháng

- Từ 01/09/2023 đến 28/02/2024

hoặc Từ 01/03/2024 đến 31/08/2024

Chi tiết về hỗ trợ tài chính

(Các khoản hỗ trợ trên được cấp trực tiếp cho học giả)

* Hỗ trợ nghiên cứu: 3.500.000 won/tháng (tương đương khoảng 2.450 USD)

* Hỗ trợ luận văn 1.000.000 won sau khi nộp báo cáo kết quả nghiên cứu vào cuối kỳ (tháng 08/2024 với nghiên cứu 01 năm; tháng 02/2024 hoặc tháng 08/2024 với nghiên cứu 06 tháng)

(Học bổng chỉ có giá trị đối với những học giả có mặt tại Hàn Quốc trong vòng 1 tháng kể từ ngày nhận được thông báo từ Viện CHEY)

* Hỗ trợ xuất bản kết quả nghiên cứu:

- 2.000 - 5.000 USD cho một bài báo đăng trên tạp chí được kiểm định (SSCI, AHCI, SCI)

- 1.000 USD cho một bài báo đăng trên tạp chí của Quỹ Nghiên cứu Quốc gia Hàn Quốc

  (Khoản hỗ trợ này có giá trị trong vòng 2 năm kể từ ngày học giả kết thúc thời gian nghiên cứu tại Hàn Quốc và xuất bản kết quả nghiên cứu có liên quan đến đề tài nghiên cứu tại Hàn Quốc theo Chương trình ISEF (cần ghi rõ trong bài báo là kết quả nghiên cứu được tài trợ từ Chương trình Giao lưu Học giả Quốc tế - ISEF của Viện CHEY)

* Hỗ trợ ổn định ban đầu: 1.000.000 won. (Cấp một lần)

* Vé máy bay khứ hồi (Hạng phổ thông).

* Được hưởng các chế độ bảo hiểm:

- Bảo hiểm y tế (theo yêu cầu).

- Bảo hiểm tai nạn cho người nước ngoài.

* Được tạo điều kiện tối ưu về cơ sở vật chất để nghiên cứu.

* Được tham gia lớp học tiếng Hàn Quốc; các chuyến tham quan, du khảo văn hoá; các chuyến thăm quan các khu công nghiệp, v.v.

 

Nộp hồ sơ trực tuyến trên website Viện Chey: www.chey.org (truy cập vào mục Exchange Program – ISEF – Apply – Application)

Hạn nộp hồ sơ đến ngày: 24/2/2023

 

Thông tin chi tiết trên website của Viện CHEY hoặc liên hệ trực tiếp tới

Trung tâm Hỗ trợ Nghiên cứu Châu Á – ĐT: 3754 7987/Email: arc@vnu.edu.vn:

Thành công

Thất bại